Dr. Sebastian Schütz, Nicolas Plessow und Caspar Schroth bei der Cicero League of International Lawyers Jahresveranstaltung in Riga vom 17-19. Mai 2018

Schwenke Schütz השתתפה השנה לראשונה במפגש השנתי של ליגת עורכי הדין הבינלאומית Cicero, בה היא חברה מאז תחילת השנה הנוכחית. האירוע, שהפגיש את המשרדים החברים ב-Cicero  מכל תחומי עריכת הדין, התקיים בריגה, עיר הבירה הלטבית המקסימה, והשילוב בין מזג אוויר טוב ושיחות מעניינות הבטיח אירוע חד פעמי. עבור קהל לקוחותינו, המשמעות של ההיכרות עם המשרדים המקבילים ברחבי העולם והעמקת הקשרים עמם היא הגדלת היקף התמיכה שתוכלו לקבל מאיתנו בנושאים משפטיים ונוטריוניים חוצי גבולות.